Svensk Raps
 
Fullmatad hemsida med information och fakta om rapsolja plus mängder av recept med rapsolja som ingrediens.
Läs mer på: www.rapsolja.info
Närproducerat mitt i Västra Götaland
 
Närproducerat mitt i Västra Götaland är en ekonomisk förening med drygt 30 medlemmar.
Här produceras allt från sparris, speltmjöl och rapsolja till pumpor och fårfioler.
Läs mer på: www.narproducerat.se

Ekobeställarna
 

Ekobeställarna förser Göteborg med utlämningsställen för närodlade och KRAV-märkta produkter från några utvalda gårdar/producenter.
- se www.ekobestallarna.se

Västgötalandet
 

Vad händer och vad finns att göra i Västra Götaland?
Här produceras allt från sparris, speltmjöl och rapsolja till pumpor och fårfioler.
Det får du svar på här: www.vastgotalandet.se

Bondens egen Marknad
 

Bondens egen Marknad är en ideell förening, som verkar för närodlat, egenproducerat, ekologiskt, miljövänligt.
Marknadsplatser finns över hela Sverige.
Läs mer på: www.bondensegen.com

Formbyrån
 

Formbyrån jobbar som agent för konstnärer och konsthantverkare och med grafisk formgivning.
Det är Formbyrån som skapat Olivias hemsida.
- se www.formbyran.com
- kontakt info@formbyran.com

Krav
 

Krav är en ekonomisk förening som arbetar för en ökad ekologisk odling, djurhållning och produktion.
Läs mer på: www.krav.se